UVERITE SE U PREDNOSTI BIOREGULATORNIH TERAPIJA U ODNOSU NA FARMAKOLOŠKO, RADIOLOŠKO I HIRURŠKO LEČENJE

 

Svaki naš tretman je dizajniran tako da zadovolji potrebe svakog člana vaše porodice, od najmlađeg do najstarijeg.

 

A tu smo i za vaše rođake i prijatelje.

NAPRAVITE MUDAR IZBOR

THERAPEUTIC METHODS WE USE

U našem Centru se praktikuju svi savremeniji oblici Homeopatije, koji su prilagodjeni potrebama savremenog pacijenta.

Tretmani koji se koriste ne samo u estetskoj medicini, već i za lečenje različitih lokalnih i sistemskih patoloških stanja.

Lecenje koje koristi i kombinuje znanja Savremene Medicine i Homeopatije.
Efikasna i bezbedna Medicina. 

SVAKO OD NAS JE PO SVOM BIOHEMIJSKOM SASTAVU RAZLIČIT,
ZATO SU I POTREBE SVAKOG OD NAS DRUGAČIJE.

Terapije vitaminima, mineralima, mikroelementima i prirodnim preparatima u terapijskim dozama.

Terapija Medicinskim Gljivama je obavezna u tretmanu kancera.

Još jedan obavezan i izuzetno potreban tretman za sve naše pacijente zbog nagomilanih toksina u telu, u svim poremećajima.

- Spinalna paravertebralna metoda
- Metoda ravnoteže Dr Tan
- NADA PROTOKOL - kao opšti detox i u okviru tretmana bolesti zavisnosti
- Mikro akupunktura

The Finest Genius of All Time

Water Memory

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943)



 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2020 AkuDoktor. Sva prava zadržana.