Bolesti zavisnosti

 

Mehanizmi aktivnosti akupunkture u toku lečenja zavisnosti ili detoksifikacije su sledeći:
- Nivoi endogenih endorfina i drugih medijatora koji pozitivno utiču na naše raspoloženje
i afekte rastu, što dovodi do opuštanja i višeg stepena tolerancije stresova,
- Pospešuje cirkulaciju,
- Poboljšava se izbacivanje toksina iz tela, stimuliše imuni sistem,
- Podstiče i tonifikuje čitavo telo i duh.

Akupunktura uha se vrlo često koristi kao samostalna metoda. Najčešće se koristi NADA (National Acupuncture Detoxification Association) protokol koji se sastoji od pet osnovnih akutačaka na ušnoj školjki koje direktno deluju na sve glavne organske funkcije koje su najviše poremećene zloupotrebom različitih hemijskih supstanci. Osnovne tačke su praćene dopunskim akutačkama, koje se uključuju u zavisnosti od simptoma.


 

Prednosti:
- Dok savremeni medicinski tretmani targetuju uglavnom specifične hemijske supstance, ova metoda je efektivna u svim oblicima zavisnosti.
- Može da se bezopasno kombinuje i sa medikamentoznim tretmanima
- Podjednako je efikasna kako u akutnim fazama odvikavanja, kada se primenjuje češće i uz elektrostimulaciju, tako i u kasnim fazama podrške i održavanja efekta terapije
- Utiče povoljno na funkcije čitavog tela i uma, što je izrazito važno obzirom da je zavisnost oštećenje čitave osobe, a ne samo pojedinih delova
- Svaki tretman pruža trenutno olakšanje simptoma, a efekat je dugotrajan
- Primenljivo je kod svih osoba (muškarci, žene, trudnice, adolescenti), kod agresivnih ličnosti, čak i kod zatvorenika, kod pacijenata kod kojih već postoji oštećenje organa, itd.

- Efekat ove vrste terapije ne zavisi od razgovora i međusobnog odnosa pacijenta i terapeuta, od toga da li postoji poverenje ili strah u tom odosu, ili je pacijentu neprijatno da se otvori i iskaže sve svoje probleme. Uz efekte ove tehnike pacijenti lakše učestvuju u radu grupnih terapija zato što mogu da se opuste bez gubitka kontrole nad svojim telom i mislima, idr.

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2020 AkuDoktor. Sva prava zadržana.