Anorexija i Plodnost


Dobijamo veliki broj emailova od mladih osoba, a povremeno i od žena koje su u klimaksu, a koje navode da su gubitkom na telesnoj težini ili potpuno izgubile menstruaciju ili poremetile ritam svog menstrualnog ciklusa. 

I naravno - sve traže brzo rešenje i da im se kaže magičan broj tretmana i cena koju je potrebno da plate da bi se ponovo regulisao ili vratio ciklus.

Naš opšti odgovor na ova pitanja je da će samo ono telo koje u sebi ima sve potrebne elemenate za funkcionisanje svakog sistema, i svake povratne sprege koja odredjuje nivo naših hormona i našu homeostazu uopšte, biti u mogućnosti da stvara takav luksuz kao što je menstruacija, i da prati mesečni ritam.
Broj tretmana i potrebnih konsultacija, i količina novca koju ćete potrošiti, da biste regulisali ove mehanizme i vratili ih u ravnotežu, ne mogu da se unapred procene. 

Prema shvatanjima Kineske Medicine, sve one materije koje žensko telo izgubi menstruacijom bi, u slučaju da žena ostane u drugom stanju, bile iskorišćene za rast i razvoj ploda u toku devet meseci. U mesecima posle porodjaja (kada žena prirodno ne menstruira) te materije bi bile korišćene za stvaranje i lučenje dovoljne količine mleka.
Dokle god vaše telo bude prepoznavalo stanje deficita i funkcionisalo bez ikakve rezerve u elementima potrebnim za normalno održavanje svih sistema, dotle neće biti u stanju ni da održava reproduktivnu funkciju. 
Ako nemate dovoljno ni za osnovne funkcije svog tela, kako ćete imati potreban višak za formiranje menstrualne krvi, ploda ili mleka?


Kada procenat masnog tkiva kod žena padne ispod 20, žensko telo počinje da liči po funkciji na telo muskarca.

Reproduktivni organi i reproduktivna funkcija su najmanje važni sistemi za opstanak čoveka kao jedinke, zato i prvi otkazuju kod osetljivih pojedinaca, kada nešto u telu nije u redu.

Uvođenje prirodnih (estrogeni iz urina kobile) i/ili veštačkih (sintetskih) hormona, koji su potpuno nepoznati ljudskom telu i u neprirodnim koncentracijama, a koji silom dovode do imitacije normalnih procesa u telu, samo još više produbljuju poremećaj i neefikasnost energetskih sistema, i iscrpljuju ionako oštećeno telo.

Vraćanje normalnog menstrualnog ciklusa i ritma je proces, koji zahteva multidisciplinarni pristup. Dužina ovog procesa regeneracije i reparacije funkcije i tkiva će da zavisi samo od stepena i dubine poremećaja kod svake osobe posebno.
Svaka žena ima svoj ritam.

 

NEMOJTE SE CENJKATI ZA SVOJE ZDRAVLJE.