Asistirano začeće. Vantelesna oplodnja (VTO).


 

DA LI ĆETE OVAKO KOMPLIKOVANU, SKUPU I ISCRPLJUJUĆU PROCEDURU DA PREPUSTITE SLUČAJU ILI ĆETE PREDUZETI SVE MERE DA POVEĆATE SVOJE ŠANSE I BRŽE POSTIGNETE ŽELJENI CILJ, TIME ŠTO ĆETE NA VREME UKLJUČITI I METODE KOMPLEMENTARNE MEDICINE?

PRVA KONSULTACIJA I PLANIRANJE DETALJA PROCEDURE
FAZA PRIPREME I SAME STIMULACIJE, PRAĆENJE RASTA FOLIKULA
PROCEDURA VADJENJA JAJNIH ĆELIJA
 PROCES IN VITRO OPLODNJE, UZ ICSI / HATCHING, I SVAKODNEVNO PRAĆENJE KVALITETA RAZVOJA I DEOBE EMBRIONA
PROCEDURA VRAĆANJA OPLODJENJIH JAJNIH ĆELIJA
PRVI DOKAZI O OSTVARENOM ZAČEĆU I RAZVOJ ZDRAVE TRUDNOĆE
  RODJENJE ZDRAVOG DETETA
CESTITAMO!!
SADA POCINJE PRAVA ZABAVA
SA SRECOM!

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2021 AkuDoktor. Sva prava zadržana.