Asistirano začeće. Vantelesna oplodnja (VTO).


 

DA LI ĆETE OVAKO KOMPLIKOVANU, SKUPU I ISCRPLJUJUĆU PROCEDURU DA PREPUSTITE SLUČAJU ILI ĆETE PREDUZETI SVE MERE DA POVEĆATE SVOJE ŠANSE I BRŽE POSTIGNETE ŽELJENI CILJ, TIME ŠTO ĆETE NA VREME UKLJUČITI I METODE KOMPLEMENTARNE MEDICINE?

PRVA KONSULTACIJA I PLANIRANJE DETALJA PROCEDURE
FAZA PRIPREME I SAME STIMULACIJE, PRAĆENJE RASTA FOLIKULA
PROCEDURA VADJENJA JAJNIH ĆELIJA
 PROCES IN VITRO OPLODNJE, UZ ICSI / HATCHING, I SVAKODNEVNO PRAĆENJE KVALITETA RAZVOJA I DEOBE EMBRIONA
PROCEDURA VRAĆANJA OPLODJENJIH JAJNIH ĆELIJA
PRVI DOKAZI O OSTVARENOM ZAČEĆU I RAZVOJ ZDRAVE TRUDNOĆE
  RODJENJE ZDRAVOG DETETA
CESTITAMO!!
SADA POCINJE PRAVA ZABAVA
SA SRECOM!