Program za obolele od dijabetesa

- Kombinujemo Nutritivnu terapiju, Homotoxikologiju, Akupunkturu, ortomolekularne principe lečenja i Homeopatsku Organopatiju.


Dužina trajanja - 2 puta po jedna kura (10 tretmana u nizu) akutretmana u kombinaciji sa ostalim metodama, intenzivno u periodu od šest meseci, uz mesečne konsultacije i prilagođavanje terapija, uključujući i standardnu antidijabetičnu terapiju, do stabilizacije stanja, a zatim se ciklusi ponavljaju svake godine.

 

SM - Diabetes tip 1 je naziv za poremećaj čija je osnovna karakteristika potpuni ili skoro potpuni nedostatak lučenja hormona insulina od strane tela obolelog. Insulin je hormon čija je najvažnija funkcija omogućavanje iskorišćavanja glukoze u ćelijama i regulisanje nivoa glukoze u telu/krvi. Stvara se u tzv. beta ćelijama u pankreasu (gušterači) i ovo su jedine ćelije u telu koje mogu da sintetišu i luče insulin. U telu ne postoji niti zamena za insulin, niti mogu neke druge ćelije, sem onih u gušterači, da ga stvaraju. Ne postoji ni veštačka materija koja imitira dejstvo insulina.

Bolest se javlja najčešće u detinjstvu ili ranim tinejdžerskim godinama.
Ovaj stav se ubrzano menja, zato seto se sve cesce ovaj tip dijabetesa nalazi i u odraslih osoba. Kao i obrnuto, sve je cesca pojava dijabetesa tip II u dece i tinejdzera.

 

Smatra se da je uzrok ovog poremecaja uništavanje beta ćelija od strane autoimune reakcije tela. Okidač za autoimunost (imuni sistem tela više ne prepoznaje normalne ćelije kao sopstvene, vec ih napada kao da su strane, i uništava ih) nije poznat i traži se u prethodnoj preležanoj infekciji (najčešće virusnoj), u antigenima unetim putem hrane (RANO UVOĐENJE KRAVLJEG MLEKA U ISHRANU DETETA, i uopste konzumiranje kravljeg mleka od strane ljudskog mladunceta - KAZEIN!! i PŠENICE - GLUTEN!!) ili vode koji su po svom sastavu slični pojedinim gradivnim elementima ćelija, genetskoj sklonosti, itd.

 

Do trenutka kada se prvi simptomi bolesti pojave, više od 90% beta ćelija je već uništeno i neophodna je doživotna insulinska terapija, tj. unošenje insulinskih preparata.

 

Uz ovu terapiju neophodno je vrlo strogo praćenje i održavanje normalnih nivoa glukoze u krvi, spartansko vođenje računa o svakodnevnom unosu (naročito unosu šećera) odgovarajućih namirnica i o obaveznim fizičkim aktivnostima - što vremenom izaziva iscrpljivanje samog deteta i njegove porodice, i neretko vodi do pojave depresije. Pojava komplikacija od strane same bolesti, a i od strane terapije insulinom, samo pojačavaju osećaj beznađa, kako za dete, tako i za roditelje.

SM je razvila različite vrste insulina, od prirodnih do sintetisanih, takođe je pronašla i različite metode unošenja insulina (penovi, pumpe, inhalacija insulina - istraživanja u toku), sa ciljem da se imitiraju normalni ciklusi sinteze u telu, ali još uvek nije razvijen perfektan način oponašanja normalnih ritmova lučenja insulina u telu i zato je još uvek vrlo teško i naporno kontrolisati bolest i sprečiti razvoj ranih ili kasnih mikro i makrovaskularnih, i neuropatskih komplikacija. A nepozeljne reakcije tela zbog terapije insulinom su ceste.
 

Puno se sredstava ulaže u traženje novih načina lečenja. U poslednjoj deceniji se pažnja poklanja lečenju transplantacijom beta ćelija i stem ćelija.

I jedna i druga metoda se još uvek ne pokazuju kao idealna rešenja - čak i ako neko vreme (nekoliko meseci do nekoliko godina) telo samo luči ‘svoj' insulin, problem još uvek postoji u kratkom vremenu za koji je ovaj efekat moguć, neophodnoj stalnoj imunosupresivnoj terapiji, koja sama po sebi nosi dodatne rizike za pojavu mnogih poremećaja, vremenu čekanja na adekvatnog donora, finansijskim mogućnostima obolelih, itd. Istraživanja se proširuju i na oblast lečenja sopstvenim (odraslim) stem ćelijama.

TKM - Postoje objašnjenja zašto dolazi do pojave dijabetesa rano u toku života i svi sindromi poremećaja su povezani sa ozbiljnim i urođenim poremećajima energije Bubrega i iscrpljenosti Slezine, i kasnijim sve većim produbljivanjem disbalansa svih organskih funkcija i cirkulisanja Qi-ja. 


Metode Bioregulatorne medicine mogu pomoći u:
- poboljšanju metabolizma i iskoristljivosti hranljivih materija u telu,
- u održavanju ujednačenijih nivoa šećera u krvi, 
- podižu nivo hormona raspoloženja i pomažu u kontroli simptoma depresije i iscrpljenosti, 
- periferne polineuropatije, i dr.,
ali nikako ne mogu da se koriste kao zamena za terapiju insulinom, bar dok ne pocnu da pokazuju pozitivne rezultate.

Što se akutretmana tiče, efekti su uvek individualni. Mogli biste da počnete sa kursom od deset akutretmana (koji se prilagode stanju obolelog) i pratiti odgovor u narednih nekoliko nedelja ili meseci. Ukoliko se pokaže dobar efekat, nastavite sa redovnim tretmanima održavanja pozitivnog efekta.

Homeopatija - Mogu biti od pomoći sledeći preparati: Arnica, Ars brom, Argentinum nit, Calc carb, Phosph, Phosphoric ac, Uranium nit, Insulinum, Sizyg etc.