Program za obolele od dijabetesa

(preventivni i terapijski pristup)

Dijabetes je izlečiva bolest. Svi tipovi ove bolesti su izlečivi.

- Kombinujemo Nutritivnu terapiju, Homotoxikologiju, Akupunkturu, ortomolekularne principe lečenja i Homeopatsku Organopatiju
.

Smatra se da je uzrok dijabetesa tipa 1 uništavanje beta ćelija od strane autoimune reakcije tela. Okidač za autoimunost (imuni sistem tela više ne prepoznaje normalne ćelije kao sopstvene, već ih napada kao da su strane, i uništava ih) nije još uvek poznat Konvencionalnoj medicini.

Alternativna nauka nalazi dokaze u prethodno preležanoj infekciji (najčešće virusnoj) ili u opterećenju imunog sistema deteta vakcinama, u antigenima unetim putem hrane (RANO UVOĐENJE KRAVLJEG MLEKA U ISHRANU DETETA, i uopšte konzumiranje kravljeg mleka od strane ljudskog mladunčeta - KAZEIN i izmenjene PŠENICE - GLUTEN), u potpuno izmenjenoj strukturi i kvalitetu hrane koju sve konzumiramo ili vode koja u sebi sadrži tragove najvećeg broja zagađivača i medikamenata koje koristimo svakodnevno.

 

Kravlje mleko je namenjeno za ishranu teladi, a ne ljudskih beba.
Niti je po sastavu isto majčinom mleku, niti su informacije koje nosi adekvatne za ljudsko mladunče.

Terapija dijabetesa podrazumeva vrlo strogo praćenje i održavanje normalnih nivoa glukoze u krvi, spartansko vođenje računa o svakodnevnom unosu odgovarajućih namirnica i o obaveznim fizičkim aktivnostima - što vremenom izaziva iscrpljivanje samog deteta i njegove porodice, i neretko vodi do pojave depresije.

Pojava komplikacija od strane same bolesti, a i od strane terapije insulinom, samo pojačavaju osećaj beznađa, kako za dete, tako i za roditelje.

Konvencionalna medicina je u saradnji sa farmakološkom industrijom, razvila različite vrste insulina, od prirodnih do sintetskih, takođe su pronadjene i različite metode unošenja insulina (penovi, pumpe, inhalacija insulina, flasteri za kožu - istraživanja u toku), sa ciljem da se imitiraju normalni ciklusi sinteze u telu, ali još uvek nije razvijen perfektan način oponašanja normalnih ritmova lučenja insulina u telu i zato je još uvek vrlo teško i naporno kontrolisati bolest i sprečiti razvoj ranih ili kasnih mikro i makrovaskularnih, i neuropatskih komplikacija. A nepoželjne reakcije tela zbog terapije insulinom su veoma česte.
 

Puno se sredstava ulaže u traženje novih načina lečenja. Već decenijama se pažnja poklanja lečenju transplantacijom beta ćelija i stem ćelija.

I jedna i druga metoda se još uvek ne pokazuju kao idealna rešenja - čak i ako neko vreme (nekoliko meseci do nekoliko godina) telo samo luči ‘svoj' insulin, problem još uvek postoji u kratkom vremenu za koji je ovaj efekat moguć, neophodnoj stalnoj imunosupresivnoj terapiji, koja sama po sebi nosi dodatne rizike za pojavu mnogih poremećaja, vremenu čekanja na adekvatnog donora, finansijskim mogućnostima obolelih, itd. Istraživanja se proširuju i na oblast lečenja sopstvenim (odraslim) stem ćelijama.

Filozofija Kineske medicine odlično objasnjava zašto dolazi do pojave dijabetesa u toku života i svi sindromi poremećaja su povezani sa ozbiljnim i/ili urođenim poremećajima energije Bubrega i iscrpljenosti energetskog sistema Slezine, i kasnijim sve većim produbljivanjem disbalansa svih organskih funkcija i cirkulisanja Qi-ja.

 

Nutritivna terapija je neprikosnoven način za menjanje osnovnog miljea u telu koji stvara preduslov za nastajanje dijabetesa, bilo kog tipa i u bilo kom uzrastu. I unos šećera (glukoze) je najmanji problem o kome treba da vodite računa. To zapamtite.
Kada smanjite opterećenost organizma toksičnim, hemijskim supstancama (uključujući i lekove kao što su diuretici, beta blokatori, itd.), i počnete da unosite prirodnu hranu i masti, telo samo vremenom ispravi poremećaj koji je u njemu nastao.
Već imamo nekoliko primera iz prakse dece i odraslih koji su potpuno korigovali poremećaj pravilnom ishranom i suplementacijom potrebnih materija - onako kao priroda diktira, a ne reklame.  


Metode Bioregulatorne medicine mogu pomoći u:
- poboljšanju metabolizma i iskoristljivosti hranljivih materija u telu,
- u održavanju ujednačenijih nivoa šećera u krvi,

- smanjenju potrebe za insulinom, 
- podižu nivo hormona raspoloženja i pomažu u kontroli simptoma depresije i iscrpljenosti,

- smanjenju telesne težine - i to ne samo pravilnom ishranom, nego postepenim smanjenjem broja jedinica insulina kao dela neophodne terapije, do potpunog prestanka uzimanja, 
- periferne polineuropatije, i dr.,
ali nikako ne mogu da se koriste kao zamena za terapiju insulinom, sve dok ne počnu da se pokazuju pozitivni rezultati same terapije. SVAKA TERAPIJA I SVE PROMENE MORAJU BITI PRAĆENE OD STRANE LEKARA.

 

Homeopatija i Homotoxikologija - Vrlo važna podrška su sledeći preparati: Arnica, Ars brom, Argentinum nit, Calc carb, Phosph, Phosphoric ac, Uranium nit, Insulinum, Sizyg, etc.

                                    INSULINSKA REZISTENCIJA JE ZAŠTITNI MEHANIZAM KOJI ŠTITI NAŠE ĆELIJE.