Plodnost

 

Kombinujemo sledeće tretmane za maksimalni podsticaj energetskih, metaboličkih i detoksikacionih mehanizama u telu:
- Homeopatska Organopatija 
- Homotoksikologija
- Ortomolekularna terapija
- Povremeno i akupunkturu
Detox i promena ishrane su obavezne u lečenju svih poremećaja.

Ovim metodama se pospešuje i stimuliše prirodna plodnost, a uključuje se na bilo kom nivou priprema za asistirani pokušaj ostvarenja trudnoće.
NAPOMENA: Najbolji efekti se postižu ako se sa programom krene najmanje tri meseca pre početka hormonalnih priprema za stimulaciju.

Dužina trajanja tretmana - dugoročno, do ostvarenja trudnoće, sa kontinuiranim uzimanjem preporučenih anti-homotoksičnih lekova, vitamina, minerala, mikroelemenata i sa redovnim ponavljanjem pojedinih metoda na svaka tri meseca.

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2020 AkuDoktor. Sva prava zadržana.