Prva Konsultacija

 

- Savetujemo vas da u Centar dođete petnaestak minuta pre zakazanog termina, da biste imali vremena da se odmorite, popunite ‘Formular za prvu konsultaciju' i kompletirate registovanje. 
Ovo je medicinski dokument koji ostaje u našem Centru trajno na čuvanje.

 

- Molimo vas da na prvi pregled ponesete medicinsku dokumentaciju (mišljenja, laboratorijske nalaze, itd.) značajnu kako za problem zbog koga nam se obraćate, tako i u vezi vaših drugih hroničnih stanja. 
U obostranom je interesu da se ne previde neka ozbiljna oboljenja i stanja.

 

VAŽNA NAPOMENA:
Ukoliko ste:

 • u drugom stanju ili očekujete da ste u drugom stanju, a još uvek ne znate tačno,

 • imate neki poremećaj koagulacije krvi ili uzimate kao redovnu terapiju aspirin, varfarin, enoksiparin, ili druge lekove koji utiču na koagulaciju krvi, i

 • pozitivni na HIV, Hep B ili Hep C

naglasite to svom doktoru ili terapeutu. Ove informacije su nam neophodne da bismo isplanirali tretman na adekvatan način. Unapred hvala na razumevanju.

 

Vreme provedeno kod nas treba da odvojite samo za sebe - tu smo da vas čujemo, da nas pitate i da se prilikom tretmana opustite, zaboravite sve stresove i obaveze, i dozvolite svom telu i duhu da se oporave. Telo i duh imaju ogromnu moć regeneracije i reparacije, samo im moramo omogućiti adekvatne uslove da to i ostvare.
 

- Za prvi sastanak sa doktorom budite spremni da izdvojite 60 minuta vašeg vremena. Pri svakom sledećem tretmanu biće dovoljno da odvojite između 30-40 minuta.
 

- Obucite se slojevito, da biste, u zavisnosti od vrste tretmana, skinuli samo onoliko odeće koliko je potrebno, a da se pri tome osećate ugodno i opušteno. Pri svakom tretmanu morate da skinete čarape i obuću.

 

- Sve konsultacije i pregledi se odvijaju u posebnoj ordinaciji, a tretmani se odvijaju u specijalno prilagođenoj prostoriji u kojoj ste zaštićeni od pogleda drugih, tako da je vaša intima potpuno zaštićena.
 

Pri vašem prvom susretu sa doktorom bićete detaljno ispitani o: 

 • prirodi vašeg problema

 • opštem zdravlju

 • najčešćim emocijama i raspoloženju - vrlo važni za procenu i tumačenje vrste poremećaja

 • načinu života i navikama

 • situaciji u porodici i na poslu

 • prethodnoj i porodičnoj medicinskoj istoriji i

 • lekovima koje trenutno uzimate

 

 

 

- Prelazi se zatim na detaljnije opšte i specifične preglede, koji zavise od toga za koji tretman ste zainteresovani. Metode pregleda vezane za Bioregulatornu medicinu i Konvencionalnu Medicinu se umnogome prepliću i podudaraju, samo se tumačenje pojedinosti razlikuju, kao što je recimo različita važnost i tumačenje pulsa i izgleda jezika pacijenta.

Na pulsu i jeziku pacijenata se mogu uočiti patološki obrasci mnogo ranije nego što se pojave pravi simptomi ili organski poremećaji. A možete očekivati najbolje efekte TKM tretmana ako se sa korekcijom poremećaja počne u inicijalnim fazama.  

 

Sve ove informacije koristimo da isplaniramo tretman specifičan vašim potrebama. Prema Bioregulatornoj Medicini svaki poremećaj ili bolest treba lečiti prema posebnostima pacijenta, a lečenje nikada nije potpuno isto kod svih osoba koje možemo svrstati pod istom dijagnozom KM. Zato se i tretman, tj. terapija prilagođava svakom pojedinačnom pacijentu.

- Pri prvoj konsultaciji ćemo vam reći i koju vrstu tretmana preporučujemo, uključujući i preporuke o načinu ishrane i promenama životnih navika. Odgovor na tretman se razlikuje kod svakog pojedinačnog pacijenta, a zavisi od tipa, težine i dužine trajanja poremećaja i od spremnosti i mogućnosti da se naprave neke promene u navikama i stilu života. 
 

- Na početku lečenja možete očekivati da ćete imati tretmane svaki drugi ili treći dan. Kako se stanje bude popravljalo, tako će se i tretmani raspoređivati u dužim vremenskim intervalima, do postizanja ravnoteže u organizmu.

Postoje pojedina stanja, kao što je recimo oporavak posle moždanog udara, kada je potreban svakodnevni tretman do prvih znakova poboljšanja stanja.

 

VAŽNE NAPOMENE:
 

 • Zadržavamo pravo da odbijemo ili preporučimo drugi tretman od onog za koji je pacijent došao, ukoliko doktor ili terapeut procene da se ne bi postigao adekvatan odgovor, ili u stanjima u kojima bi različiti oblici ovih tretmana bili u potpunosti kontraindikovani.
   

 • Molimo vas da jedan sat PRE tretmana obavezno uzmete lakši obrok i dovoljno tečnosti, i ne upražnjavate iscrpljujuće aktivnosti. Ukoliko se tretmani rade dok ste gladni, dehidrirani ili previše umorni, ne mogu se postići odgovarajući efekti pošto u toku ovih tretmana telo koristi sopstvenu energiju.
   

 • Molimo vas da ne perete jezik (ako to uobičajeno radite) PRE pregleda i da se uzdržite od konzumiranja bilo kojih tečnosti (pr:gusti voćni sokovi, kafa), hrane (pr:cvekla, trešnje, spanać) ili lekova (pr:brufen, preparati gvožđa) koji mogu da promene boju vašeg jezika. Promena boje jezika ili "očišćeni" jezik mogu značajno da utiču na procenu poremećaja.
   

 • Metode koje koristimo imaju opuštajući i sedativni efekat na telo i psihičke funkcije, zato vas upozoravamo da nekoliko sati POSLE svakog tretmana ne upravljate motornim vozilima ili mašinama.
   

 • Molimo vas da izbegavate obilne obroke, naporna vežbanja ili treninge nekoliko sati POSLE tretmana radi ostvarivanja što boljeg efekta samog tretmana. Energiju tela treba posle tretmana koristiti samo za oporavak i jačanje funkcija tela i organa.

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2020 AkuDoktor. Sva prava zadržana.