Gojaznost - zaštitni mehanizam

 

- NEMOJTE DA BROJITE KALORIJE, BROJITE TOKSINE KOJE UNOSITE U SVOJE TELO -
NA USTA, DISANJEM, PIJENJEM VODE, KROZ KOŽU, ŽIVINE PLOMBE, LEKOVE...

 

Retko ko od lekara je upoznat sa tim da američke nacionalne studije (gde je najveći i sve veći broj gojaznih osoba) pokazuju da umerena gojaznost (BMI 25-30) NEMA nikakav lošiji uticaj na dugoročno preživljavanje u odnosu na osobe koje imaju normalnu telesnu težinu. Pokazano je da čak i poboljšava preživljavanje kod ozbiljnih hroničnih oboljenja.

Ovo se naziva PARADOX GOJAZNOSTI (obesity paradox).

Ove iste studije pokazuju da čak i one osobe koje imaju BMI veći od 30 (znači već prelaze u kategoriju ozbiljno gojaznih), ukoliko su fizički aktivne i u dobroj kondiciji, duže žive i manje oboljevaju od osoba koje imaju normalan BMI (18-24), a nisu fizički aktivni.

Zato se i sve češće mogu naći mišljenja i stavovi u naučnim krugovima da gomilanje masnih naslaga nastaje kao zaštitni mehanizam - da se sam opstanak jedinke obezbedi i da duže živi.
Udaljavanjem i deponovanjem toxina na periferiju tela, u perifernom masnom tkivu, daleko od centralnih i vitalno važnih organa i tkiva, predstavlja mehanizam opstanka u nečistom okruženju - a toxine unosimo preko vazduha, vode, kože, hrane, lekova, vakcina, ...

Već je dovoljno jasno svima, profesionalcima i laicima, da samo brojanje kalorija i iscrpljujući treninzi nemaju onako dobar i dugotrajan efekat kakav svi očekuju.

 

Konvencionalna medicina je već duže vreme svesna da je ono što je važno za dugoročno zdravlje ustvari održavanje unutrašnjeg (međuorganskog, visceralnog, abdominalnog) masnog tkiva na veoma niskom nivou. Površno masno tkivo, koje je daleko od unutrašnjih organa, nema tako značajan metabolički efekat, kao abdominalno masno tkivo. Abdominalno masno tkivo je osnova za aktiviranje medijatora hronične inflamacije u telu, koja pak predstavlja zajednički imenitelj svih današnjih hroničnih oboljenja - kardiovaskularna oboljenja, astma, idr.

Primer: Osoba koja NAIZGLED ima normalnu telesnu težinu, može imati vrlo visok procenat UNUTRAŠNJEG MASNOG TKIVA, i biti u većoj opasnosti od obolevanja od savremenih bolesti, nego neka osoba koja IZGLEDA gojazno, ali redovnim kretanjem i lakim fizičkim aktivnostima održava nivo unutrašnjeg masnog tkiva na veoma niskom nivou.

 

Razlog - Normalno uhranjene i pothranjene osobe koncentruju svoje toxine u svim vitalno važnim tkivima (otuda i tako veliki porast pojave kancera), a gojazni odlažu toxine u perifernom i/ili abdominalnom masnom tkivu (otuda i ogroman porast gojaznih).

U svakom slučaju, veliki se napredak čini u Konvencionalnoj Medicini samim tim što se gojaznost i uzrok gojaznosti premešta kao poremećaj (ako je uopšte i nešto što se može smatrati neželjenim poremećajem) iz sfere psihološkog i/ili psihijatrijskog poremećaja (prema kojima je gojaznost jedino i isključivo poremećaj ponašanja i/ili karaktera pojedinca), na metaboličku promenu u samom masnom tkivu i u povratnim vezama koje u telu postoje između masnog tkiva i regulacionih mehanizama vezanih za simpatički autonomni nervni sistem, imuni sistem, hormone stresa, polne hormone.

Dalje, hrana koja se proizvodi danas sadrži 30ak puta manju količinu preko potrebnih mikro i oligoelemenata, vitamina i minerala, nego hrana koja se proizvodila početkom prošlog veka.
Povrće i voće više nema ni ukus, ni miris, niti konzistenciju koje su nekada imali. Jedino što imaju su podjednaka veličina i izgled, i ne raspadaju se po nekoliko nedelja.
Meso takođe, gumastog je i plastičnog ukusa.
Mleko je najtoksičnija hrana koja se prodaje i reklamira kao najzdravija.
Margarini i veštački namazi su toliko plastični da se ni ne raspadaju.
Da li mislite da su ove promene u načinu proizvodnje i procesiranja hrane dobre za bilo koga - bio on normalne težine, gojazan ili anoreksičan??

Gojaznost možda spolja izgleda kao eksces unosa kalorija, ali iznutra postoji teško i ozbiljno stanje deficita, istog onog koji postoji i u telima normalne težine. 

 

Najveći broj gojaznih pacijenata, i to ne enormno gojaznih, nego onih koji tek počinju da primećuju da im je veoma teško da održavaju normalnu telesnu težinu se žali od samog početka poremećaja na - UMOR i ISCRPLJENOST.

APETIT JE AUTONOMNA NERVNA FUNKCIJA, ISTO KAO ŠTO JE ZNOJENJE, ŠIRINA ZENICA, TEMPERATURA TELA, IDR. POTREBA ZA HRANOM SE KOD SVAKOG POJEDINCA NESVESNO ODRŽAVA I REGULIŠE, PREMA ONOME ŠTA SE DEŠAVA U TELU I KOJE JE EPIGENETSKO OPTEREĆENJE (NASLEDJENE INFORMACIJE OD BAKA I DEKA, A NE OD RODITELJA) ZA REŠAVANJE RAZLIČITIH NERAVNOTEŽA I NEDOSTATAKA U TELU.

Ako telo prepoznaje da mu nedostaju neophodne materije za normalno funkcionisanje metabolizma i stvaranje energije ili da se unosi i proizvodi veliki broj toksičnih materija u telu, a detoks mehanizmi nisu dovoljno dobro razvijeni ili su oštećeni, ono će da angažuje procese (kod jedinki kojima je to regulacioni mehanizam) koji se trude da nadoknade deficit povećanim unosom hrane ili primoravaju telo da se što češće i duže odmara.

AKO TELO NE MOŽE DA IZBACI TOKSINE DOVOLJNO BRZO I EFIKASNO, ONDA ĆE DA IH ODLOŽI U MASNO TKIVO, DOK NE BUDE U STANJU DA IH IZBACI IZ TELA. TAKO SE ULAZI U ZAČARANI KRUG KOJI ZAHTEVA ŠTO RANIJU I SLOJEVITU INTERVENCIJU.

TRUDNOĆA JE NAJBOLJI PRIMER KOJI POKAZUJE ŠTA SE DEŠAVA KADA JE TELO OPTEREĆENO TOKSINIMA - VELIKI BROJ ŽENA DOBIJA NA TELESNOJ TEŽINI MNOGO VEĆI BROJ KILOGRAMA NEGO ŠTO JE OČEKIVANIH I NORMALNIH 12-13 KG (PLACENTA, PLOD, AMNIONSKA TEČNOST, IDR.), UKOLIKO SU DETOX SISTEMI U TELU NEEFIKASNI I UKOLIKO NE MOGU DOVOLJNO BRZO DA ODSTRANE TOKSIČNE MATERIJE NASTALE NE SAMO METABOLIZMOM NJIHOVOG TELA, NEGO I RASTUĆEG PLODA.

U TOM SLUČAJU REGULACIONI MEHANIZMI 'OTVARAJU' MASNO TKIVO KAO MAGACINSKI PROSTOR ZA SKLADIŠTENJE TIH TOKSINA.

GOJAZNOST NIJE BOLEST.
To je samo još jedna u nizu izmišljenih dijagnoza Konvencionalne medicine.

Gojaznost je akomodacioni proces, način opstanka i pozitivan zaštitni mehanizam koji produžava život preosetljivim pojedincima u hipertoksičnim uslovima sve "naprednijeg" modernog načina života.
Masno tkivo je bafer koji vam štiti funkcionalno važna tkiva od brzog i krajnjeg oštećenja.


Dok statistički pokazatelji ukazuju na to da konzumiranje šećera i masti u razvijenim zemljama konstantno opada, broj gojaznih nezaustavivo raste.
Mlađe generacije su sve gojaznije i gojaznije. Šta mislite - zašto?


Nemojte da verujete svemu što vam kažu preko medija.

Gde ćete da odlažete toksične materije iz vazduha, vode, zemlje, vakcina, lekova i hrane, ako nemate dovoljno masnog tkiva u telu da vas štiti i ako su mozak i ćelije koje oblažu vaše nerve jedina masna tkiva koja su preostala u vašem telu?
KAKO ĆETE ZAŠTITI OD TOKSINA PLOD KOJI RASTE U VAMA?
KAKO ĆETE FORMIRATI ZDRAVO POTOMSTVO AKO NE UNOSITE MASTI?

MOZAK je masno tkivo, NERVI su obloženi masnim ćelijama da bi dobro i brzo funkcionisali.
Bolje je da imate debelu guzu, nego bolestan i disfunkcionalan mozak i nerve.
Ne želite debelu guzu?
U tom slučaju, veoma rano ćete imati psihološke i psihijatrijske probleme, i brzo ćete da završite u pelenama za odrasle zbog oštećenog mozga i nervnog tkiva.

Ozbiljno obratite pažnju na ono što se dešava oko vas.
Broj gojaznih raste, a mršavi ranije umiru od teških i neizlečivih bolesti.

 

Zapamtite - SVAKA 'BOLEST' koja ima svoje medicinsko ime, SVAKO POREMEĆENO STANJE I SVAKI SIMPTOM SU SAMO KOMPENZATORNI MEHANIZMI koje telo pokreće da bi se uspostavila kakva-takva ravnoteža koja ce omogućiti dalji opstanak jedinke. Preterana, i često nepotrebna, medikacija - naročito u početnim fazama pokretanja regulatornih mehanozama, samo produbljuje osnovni poremećaj.

 

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2020 AkuDoktor. Sva prava zadržana.