Program za obolele od malignih bolesti

 

- Kombinacija tretmana koji služe kao dugoročna podrška obolelim pacijentima.

- Uključuje se na bilo kom nivou konvencionalnih tretmana raka, bez obzira da li se radi o radioterapiji i/ili hirurškom tretmanu.

*Pacijente koji su prošli kroz nekoliko ciklusa hemioterapije ne primamo na ove tretmane, usled izuzetno narušenog opšteg zdravstevnog stanja i oštećenja svih organskih sistema izazvanih terapijom citostaticima.*


Cilj ovog programa je:

  • da ponudi pacijentima adekvatan i bezbedan tretman simptoma same bolesti i/ili simptoma trovanja nastalih konvencionalnim načinom lečenja.

  • da se ojača funkcija imunog i hormonalnog sistema, vrati homeostaza i uravnoteženost mikrouslova u tkivima obolelog

  • detox organizma

  • da se pacijent ojača psihički i emotivno i osposobi za samo-kontrolu bolesti

  • da se odredi specifičan i određen protokol za svakog pacijenta ponaosob.

 

Tretmani koje nudimo:
 

- Homotoksikologija
- Detoksifikacija
- Homeopatska Organoterapija
- Nutritivna terapija
- Medicinske Gljive
- Iscador i Salvestrol terapije

- Ortomolekularni preparati
- Povremeno i tretmani akupunkture, ukoliko

 

Dužina trajanja - neograničeno, zbog ozbiljnosti same bolesti i dugoročnog praćenja pacijenta.

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2020 AkuDoktor. Sva prava zadržana.