Nutritivna terapija

 

- SVAKO OD NAS JE PO SVOM BIOHEMIJSKOM SASTAVU RAZLIČIT -
- ZATO SU I POTREBE SVAKOG OD NAS DRUGAČIJE -

Nutritivna terapija podrazumeva primenu adekvatne ishrane i/ili dodatak raznovrsnih suplemenata u svakodnevnoj ishrani u cilju unapređenja zdravlja ili lečenja bolesnih stanja. Može se sprovoditi samostalno ili u kombinaciji sa bilo kojom drugom metodom Konvencionalne i/ili Bioregulatorne Medicine. 

Prihvaćen je stav kako laika tako i lekara da neadekvatna ishrana i loše navike vezane za ishranu mogu dovesti do bolesti, i da zdrav ili bar pokušaj da se približimo što zdravijem načinu ishrane može biti čak i jedini lek koji je potreban nekoj osobi.

Mi ne oslanjamo naše tretmane na broj unesenih kalorija ili broj potrošenih kalorija u toku dana, već na količinu toksina koje nosi naše telo u svim tkivima i na metaboličke poremećaje u telu.

Način na koji živimo u savremenom svetu, brzina promena u svim oblastima života na koje moramo jos brže da se navikavao:
- sve duži sati provedeni u poslu i na poslu, za kompjuterom - aktivni i iscrpljujući mentalni rad proizvodi štetne produkte metabolizma na isti način kao iscrpljujuća fizička aktivnost

- zagađena i veštački proizvedena hrana,

- zagadjena voda i vazduh,

nas samo još više guraju u loše navike i ne ostavljaju nam dovoljno vremena da se posvetimo zdravlju.

Mnogo bolji i dugotrajniji efekti se postižu dovođenjem pacijenta, malim i doziranim promenama, u stanje optimalnog zdravlja, koje može dugo da se održi, nego insistiranjem na korenitim i velikim promenama, koje su neodržive u savremenom načinu i ritmu života.

 

- Nutritivna terapija se sastoji od novina i informacija kojima možete da pomognete pacijentima da nešto promene u svom izboru hrane (toxini, toxini, toxini!!!) i u navikama koje imaju (deficit, deficit, deficit!!!). Tretman podrazumeva savet šta treba promeniti u ishrani i navikama vezanim za ishranu, koje vitaminske, mineralne, začinske i/ili biljne dodatke treba uvesti, detox programe, idr.

 

Kroz duži razgovor sa pacijentom se mora ustanoviti eventualni uzrok poremećaja. Ciljanim pitanjima se pokuša da se utvrde nutritivni nedostaci, simptomi intolerancije ili alergijske reakcije na neku prirodnu ili genetski modifikovanu hranu, ili možda predoziranje pojedinim aditivima/toksinima koji se nalaze sve češće u namirnicama i u materijalima koji se koriste za pakovanje i pripremanje hrane.

Postoji čitava paleta testova kojima se može potvrditi postojanje poremećaja u digestivnom sistemu pojedinaca.

Mnogi ovi testovi se mogu zameniti dobro uzetom anamnezom, za koju treba vreme, veština i znanje doktora, i strpljenje.

 

Važno je naglasiti da nisu samo i isključivo bolesni gojazni ljudi i da od kardiovaskularnih i drugih bolesti oboljevaju i umiru i osobe sa ‘normalnom' telesnom težinom, od kojih veliki broj ima visoke nivoe štetnih holesterola i triglicerida, smanjenu toleranciju na glukozu ili manifestni dijabetes, povišeni pritisak, autoimuna oboljenja, idr., samo što toga uopšte nisu svesni, zato sto su sa medija preplavljeni informacijama da je jedino i prvenstveno gojaznost uzrok svih bolesti. ZABLUDA!
Jedina je razlika u tome što se naizgled normalno uhranjeni ljudi iznenade kada slučajnom laboratorijskom analizom krvi ili na slučajnom sistematskom pregledu ustanove da imaju neki patološki poremećaj, a prvo pitanje im je: "Kako je to moguće kada nisam debeo?!"

Savremeni je stav da se više ne koristi body-mass index (BMI) za procenu stepena gojaznosti, odnosno opasnosti od razvoja kardio-metaboličkog sindroma. prihvatljivije je korišćenje odnosa kuk-struk, koji ukazuje na stepen abdominalne gojaznosti kao osnovnog uzroka razvoja pogubnih metaboličkih promena u telu.

 

ZAPAMTITE: Abdominalna gojaznost (međuorganska gojaznost) može biti značajna kod osoba sa naizgled normalnom telesnom težinom (bez obzira što nije spolja vidljiva).
i suprotno, može biti vrlo mala kod izrazito gojaznih osoba.

Kineska Medicina ima vrlo jednostavno, ali fantastično jasno, viđenje značaja ishrane i efikasnog digestivnog sistema, jer smatra da smo onoliko zdravi koliko nam je prvenstveno zdrav digestivni energetski sistem. 

 

Kineska Medicina sistem Stomak-Slezina smatra osnovom za sve zdrave funkcije u telu. Ovaj energetski sistem je zadužen za transport i transformisanje svega što unesemo u telo. Ukoliko je on oštećen, ne može se odvojiti ‘prljavo od čistog' u telu, a tako počinje da se stvara i zadržava Vlaga i/ili Prljavština, koja se koncentruje ili u masnom tkivu (pozitivna reakcija) ili u vitalno važnim tkivima (negativna reakcija).

Hronična inflamacija je prvi stadijum u procesu nastanka ozbiljnih bolesti. Kancer je poslednja faza u razvoju bolesti.

Tumačenje i značenje hrane prema Kineskoj Medicini se značajno razlikuje od vidjenja Konvencionalne Medicine, kod koje postoji samo jednostavna jednačina: 
                                  Unos - Potrošnja = Broj Kilograma.
Jednačina za koju imamo višedecenijski dokaz da nije ispravna ili bar nije od koristi kada pokušavamo da je primenimo.


Iskustvo od unazad pedesetak do sto godina nam pokazuje da ova jednačina nije tačna, bar ne prema procesima koji se dešavaju u ljudskom telu. A već je dobro poznato i da kada god Konvencionalna medicina ne zna kako da objasni i/ili leči nešto što je očigledno, ona tu vrstu patologije šalje kod psihijatara i psihologa. Najlakše je svoju nemoć sakriti, time što se odgovornost prebaci na karakterni i psihički poremećaj pojedinca/pacijenta.

 

Čak i ako ukupan dnevni broj kalorija u hrani unesenoj na ovaj način ne prelazi značajno stvarno potreban broj kalorija, lošim navikama (deficiti i toxini) iscrpljujemo sistem Slezina-Stomak, što će vremenom da se odrazi na povećanje telesne težine zbog njegove neefikasnosti i nemogućnosti da čistim materijama nahrani telo, a prljave da izbaci iz tela.

 

Nadamo se da smo bar malo približili koliko i zašto su pravilne informacije koje dobijate od svojih lekara, i odgovarajući izbor organski proizvedene hrane prema osnovnom disbalansu važni, i kako pravilno vođenje od strane stručnog lica i najmanje promene mogu dati odlične rezultate.