Gojaznost - zaštitni mehanizam

 

- NEMOJTE DA BROJITE KALORIJE, BROJITE TOKSINE KOJE UNOSITE U SVOJE TELO -
NA USTA, DISANJEM, PIJENJEM VODE, KROZ KOZU, ZIVINE PLOMBE, LEKOVE...

 

Retko ko od lekara je upoznat sa tim da američke nacionalne studije (gde je najveci sve veci broj gojaznih osoba) pokazuju da umerena gojaznost (BMI 25-30) nema nikakav lošiji uticaj na dugoročno preživljavanje u odnosu na osobe koje imaju normalnu telesnu težinu. Pokazano je da čak i poboljšava preživljavanje kod ozbiljnih hroničnih oboljenja.

Ovo se naziva PARADOX GOJAZNOSTI.

Ove iste studije pokazuju da čak i one osobe koje imaju BMI veći od 30 (znači već prelaze u kategoriju ozbiljnije gojaznih), ukoliko su fizički aktivne i u kondiciji, duže žive i manje oboljevaju od osoba koje imaju normalan BMI (18-24), a nisu fizički i kondiciono aktivni.

Zato se i sve češće mogu naći mišljenja i stavovi u naučnim krugovima da gomilanje masnih naslaga nastaje kao zaštitni mehanizam. Udaljavanjem i deponovanjem toxina na periferiju tela, u perifernom masnom tkivu, daleko od centralnih i vitalno važnih organa i tkiva, predstavlja mehanizam opstanka u nečistom okruženju - a toxine unosimo preko vazduha, vode, kože, hrane, lekova, vakcina, ...


 

Već je dovoljno jasno svima, profesionalcima i laicima, da samo brojanje kalorija i iscrpljujući treninzi nemaju onako dobar i dugotrajan efekat kakav svi očekuju.

 

Konvencionalna medicina već duže vreme svesna da je ono što je važno za dugoročno zdravlje ustvari održavanje unutrašnjeg (međuorganskog, visceralnog, abdominalnog) masnog tkiva na veoma niskom nivou. Površno masno tkivo, koje je daleko od unutrašnjih organa, nema tako značajan metabolički efekat, kao abdominalno masno tkivo. Abdominalno masno tkivo je osnova za aktiviranje medijatora hronične inflamacije u telu, koja pak predstavlja zajednički imenitelj svih današnjih hroničnih oboljenja - kardiovaskularna oboljenja, astma, idr.

Primer: Osoba koja NAIZGLED ima normalnu telesnu težinu, može imati vrlo visok procenat UNUTRAŠNJEG MASNOG TKIVA, i biti u većoj opasnosti od obolevanja od savremenih bolesti, nego neka osoba koja IZGLEDA gojazno, ali redovnim kretanjem i lakim fizičkim aktivnostima održava nivo unutrašnjeg masnog tkiva na veoma niskom nivou.

 

Razlog - Normalno uhranjene i pothranjene osobe koncentruju svoje toxine u svim vitalno važnim tkivima (otuda i tako veliki porast pojave kancera), a gojazni odlažu toxine u perifernom i/ili abdominalnom masnom tkivu (otuda i ogroman porast gojaznih).

U svakom slučaju, veliki se napredak čini u Konvencionalnoj Medicini samim tim što se gojaznost i uzrok gojaznosti premešta kao poremećaj iz sfere psihološkog i/ili psihijatrijskog poremećaja (prema kojima je gojaznost jedino i isključivo poremećaj ponašanja i/ili karaktera pojedinca), na metabolički poremećaj u samom masnom tkivu i u povratnim vezama koje u telu postoje između masnog tkiva i regulacionih mehanizama vezanih za simpatički autonomni nervni sistem, imuni sistem, hormone stresa, polne hormone i centara u mozgu.

Dalje, hrana koja se proizvodi danas sadrži 30ak puta manju količinu preko potrebnih mikro i oligoelemenata, vitamina i minerala, nego hrana koja se proizvodila početkom prošlog veka.
Povrće i voće više nema ni ukus, ni miris, niti konzistenciju koje su nekada imali. Jedino sto imaju su podjednaka veličina i izgled, i ne raspadaju se po nekoliko nedelja.
Meso takođe, gumastog je i plastičnog ukusa.
Margarini i vestacki namazi su toliko plasticni da se ni ne raspadaju.

Gojaznost možda spolja izgleda kao eksces unosa kalorija, ali iznutra postoji teško i ozbiljno stanje deficita, istog onog koji postoji i u telima normalne težine. 

 

Najveći broj gojaznih pacijenata, i to ne enormno gojaznih, nego onih koji tek počinju da primećuju da im je veoma teško da održavaju normalnu telesnu težinu se žali od samog početka poremećaja na - UMOR i ISCRPLJENOST.

APETIT JE AUTONOMNA NERVNA FUNKCIJA, ISTO KAO ŠTO JE ZNOJENJE, ŠIRINA ZENICA, TEMPERATURA TELA, IDR. POTREBA ZA HRANOM SE KOD SVAKOG POJEDINCA NESVESNO ODRŽAVA I REGULIŠE, PREMA ONOME ŠTA SE DEŠAVA U TELU I KOJE JE GENETSKO OPTEREĆENJE (NASLEDJENO OD BABE I DEDE) REŠAVANJA RAZLIČITIH NERAVNOTEŽA U TELU.

Ako telo prepoznaje da mu nedostaju neophodne materije za normalno funkcionisanje metabolizma i stvaranje energije ili da se unosi i proizvodi veliki broj toksičnih materija u telu, a detoks mehanizmi nisu dovoljno dobro razvijeni ili su oštećeni, ono će da angažuje procese (kod jedinki kojima je to regulacioni mehanizam) koji se trude da nadoknade deficit povećanim unosom hrane ili primoravaju telo da se što češće i duže odmara.

AKO TELO NE MOŽE DA IZBACI TOKSINE DOVOLJNO BRZO I EFIKASNO, ONDA ĆE DA IH ODLOŽI U MASNO TKIVO, DOK NE BUDE U STANJU DA IH IZBACI IZ TELA. TAKO SE ULAZI U ZAČARANI KRUG KOJI ZAHTEVA ŠTO RANIJU I SLOJEVITU INTERVENCIJU.

TRUDNOĆA JE NAJBOLJI PRIMER KOJI POKAZUJE ŠTA SE DEŠAVA KADA JE TELO OPTEREĆENO TOKSINIMA - VELIKI BROJ ŽENA DOBIJA NA TELESNOJ TEŽINI MNOGO VEĆI BROJ KILOGRAMA NEGO ŠTO JE OČEKIVANIH 12-13 KG (PLACENTA, PLOD, AMNIONSKA TEČNOST, IDR.), UKOLIKO SU DETOX SISTEMI U TELU NEEFIKASNI I UKOLIKO NE MOGU DOVOLJNO BRZO DA ODSTRANE TOKSIČNE MATERIJE NASTALE NE SAMO METABOLIZMOM NJIHOVOG TELA, NEGO I RASTUĆEG PLODA.

U TOM SLUČAJU REGULACIONI MEHANIZMI 'OTVARAJU' MASNO TKIVO KAO MAGACINSKI PROSTOR ZA SKLADIŠTENJE TIH TOKSINA.

Zapamtite - SVAKA 'BOLEST' koja ima svoje medicinsko ime, SVAKO POREMEĆENO STANJE I SVAKI SIMPTOM SU SAMO KOMPENZATORNI MEHANIZMI koje telo pokreće da bi se uspostavila kakva-takva ravnoteža koja ce omogućiti dalji opstanak jedinke. Preterana, i često nepotrebna, medikacija - naročito u početnim fazama pokretanja regulatornih mehanozama, samo produbljuje osnovni poremećaj.

 

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2020 AkuDoktor. Sva prava zadržana.