AkuDoktor

Centar za Bioregulativnu Medicinu
E-mail: doktor at akudoktor.com

 

SVE KONSULTACIJE I TRETMANE JE POTREBNO ZAKAZATI PUTEM EMAIL-A.

 

 DOVOLJAN BROJ INFORMACIJA O NAČINU NA KOJI RADIMO I ŠTA JE MOGUĆE POSTIĆI LEČENJEM PUTEM METODA BIOREGULATORNE MEDICINE, SAMOSATALNO ILI U KOMBINACIJI SA METODAMA KONVENCIONALNE MEDICINE, MOŽETE NAĆI ISTRAŽUJUĆI NAŠ SAJT.

 SVA DODATNA OBAVEŠTENJA MOŽETE DOBITI U TOKU PRVE KONSULTACIJE.

 

 Kako vam Konvencionalna Medicina ne daje nikakve garancije za potpuno izlečenje ili bar parcijalno olakšanje tegoba, tako ni Biološka Medicina vam ne može dati garancije za isto, ali samim tim što ste došli na naš sajt, znači da tražite drugačije rešenje za svoje zdravstvene probleme ili unapredjenje svog zdravlja.

 

- ZAHVALJUJEMO SE NA RAZUMEVANJU -

 

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2020 AkuDoktor. Sva prava zadržana.