Post VTO detoxifikacija

 

U toku pripreme za IVF tretman i u toku same stimulacije kao sastavnog dela IVF-a, žene su prinuđene da u svoje telo unesu velike količine sintetskih hormona, u neumerenim dozama.
 

Kao rezultat toga, veliki broj pacijentkinja, koje ne ostvare začeće, se u periodu od nekoliko meseci posle svakog pokušaja IVF-a žali na porast telesne težine, zadržavanje telesnih tečnosti, otoke, depresiju, razdražljivost i plačljivost, veliki umor, letargiju i dr. 
Kod pojedinih pacijentkinja, obično onih koje i inicijalno imaju problema sa održavanjem normalne telesne težine, gore navedene promene mogu biti dugoročno stanje posle svakog asisitiranog pokušaja.

Neke žene imaju prirodno razvijene mehanizme za brzo i lako izbacivanje ovih (sintetskih) materija iz tela. A kod nekih žena se ovi toksini sklanjaju/deponuju u masno tkivo, naročito kada se unose u hiperkoncentrovanim dozama i za kratko vreme, a da ne bi izazvali neki ozbiljniji poremećaj. Kasnije, kada pacijentkinja prestane sa uzimanjem ovih sintetskih lekova, oni se polako izbacuju iz tela.


Ovaj program je namenjen onim pacijentkinjama koje žele da pomognu svom telu da se na potpuno prirodan i neagresivan način oslobode negativnih efekata koje tretman sintetskim hormonima ima na žensko telo.
Posle ovog detox programa, svaki sledeći IVF pokušaj će imati veće šanse za uspeh, a telo će biti izloženo manjem stresu.

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2020 AkuDoktor. Sva prava zadržana.