PROGRAMI:

- ZA LEČENJE AUTISTIČNE DECE I DECE SA POREMEĆAJIMA U RAZVOJU I PONAŠANJU
- POSTVAKCINACIJSKI DETOX


Koristimo Homotoksikologiju, Organsku Homeopatiju, Izopatiju i ortomolekularne principe u lečenju ove dece. 
Primamo u program decu bilo koje starosti.
Promena načina ishrane kod ove dece je neophodna.
Roditelji i/ili osobe koje se staraju o detetu moraju biti potpuno posvećene i istrajne u lečenju ove dece.

Dužina trajanja - intenzivno do godinu dana, kasnije uz praćenje. 

 

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2020 AkuDoktor. Sva prava zadržana.