PROGRAMI:

- ZA LEČENJE AUTISTIČNE DECE I DECE SA POREMEĆAJIMA U RAZVOJU I PONAŠANJU
- POSTVAKCINACIJSKI DETOX


Koristimo Homotoksikologiju, Organsku Homeopatiju, Izopatiju i ortomolekularne principe u lečenju ove dece. 
Primamo u program decu bilo koje starosti.
Promena načina ishrane kod ove dece je neophodna.
Roditelji i/ili osobe koje se staraju o detetu moraju biti potpuno posvećene i istrajne u lečenju ove dece.

Dužina trajanja - intenzivno do godinu dana, kasnije uz praćenje.