Program za sva akutna i hronična bolna stanja

 

Bol je najiscrpljujuća senzacija koju ljudsko biće može da oseća.

U tretmanu akutnog i hroničnog bola kombinujemo sledeće terapije:
- Homotoksikologiju, Ortomolekularnu Medicinu i Akupunkturu.

Ovakav multidisciplinarni pristup obezbeđuje visoku toleranciju bolnih stanja ili potpuno uklanjanje bola.

Da bismo smanjili cenu ovih tretmana i zbog toga što princip rada u toku ovih tretmana to omogućava, svi tretmani su organizovani po principu tretiranja više pacijenata istovremeno - do maksimalno šest pacijenata.

Ukoliko ste zainteresovani da se u vašem slučaju tretmani organizuju pojedinačno, obavestite nas o tome u toku zakazivanja konsultacije sa lekarom.

 

Dužina trajanja - 2 puta po jedna kura (10 tretmana u nizu) u periodu od šest meseci, uz mesečne konsultacije i prilagođavanje terapija.

 

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2020 AkuDoktor. Sva prava zadržana.