Homotoksikologija

 

Bioregulatorna medicina ima za cilj očuvanje i/ili vraćanje biološke ravnoteže u telu pacijenta, kao i stimulisanje sposobnosti sopstvenog prirodnog odbrambenog sistema tela. Da bi postigla svoj cilj, Biološka medicina koristi odgovarajuće biološke metode u koje spada i Homotoksikologija. Antihomotoxični lekovi ostvaruju svoj efekat aktiviranjem mehanizama regulacije i modulacije unutrašnjeg terena pacijenta, putem svih raspoloživih već postojećih sistema samoregulacije, uključujući endokrinološki i imunološki sistem.

 

Homotoksikologija je oblast medicine koja proučava delovanje i efekat homotoxina na fiziološke procese i kako njihovo prisutvo stvara uslove za nastanak kompenzatornih procesa u telu koje Konvencionalna medicina naziva bolestima. Cilj homotoksikologije je da ukloni ili inaktivira štetne materije, sopstvene i strane, koje se stvaraju ili unose u telu, a koje naziva "homotoxinima".

 

Homotoksikologija je uvedena u medicinu od strane nemačkog doktora Hans-Heinrich Reckeweg-a, koji je u četrdesetim godinama prošlog veka redefinisao šta je to bolest, kako nastaje i kako se to stanje može pozitivno rešiti. Prema njegovoj teoriji, koja se pokazala kao ispravna u proteklih blizu sedam decenija, bolest je stanje u kome telo, kroz niz prirodnih i očekivanih reakcija (povišena telesna temperatura, proliv, upalne reakcije, itd), nastoji da izbaci ili neutrališe endogene i exogene toksine.

Antihomotoxični lekovi

Antihomotoxični lekovi su razvijeni od strane dr Reckeweg-a u saradnji sa vodećim naučnicima tog vremena (Krebs), a poštujući homeopatske postupke odredjene za pripremanje ovih lekova, od strane nemačke homeopatske farmakopeje. Terapijski cilj ovih lekova je da podstiču i favorizuju reakcije i prirodne odbrambene mehanizme tela, i poboljšavaju funkcije organa i tkiva koji omogućavaju detoksikaciju tela.

 

Antihomotoxična terapija

Antihomotoxična terapija je metoda lečenja čija se posebnost ogleda u specifičnom programu prema kome se ordiniraju antihomotoksični lekovi, koji su pripremljeni u različitim farmaceutskim oblicima (kapi, tablete, supozitoriji, masti i injekcijskih ampulama), a prema indikacijama koje su u osnovi teorijske postavke Homotoksikologije.

Pri terapiji lekovima nemačke biomedicinske farmaceutske kompanije HEEL gotovo da ne očekujemo neželjene reakcije i ne postoji rizik od nepovoljne interreakcije lekova, obzirom da su svi napravljeni od prirodnih materija i/ili materija koje postoje i stvaraju se i u normalnim uslovima u našem telu. Ostale važne osobine su gotovo potpuno odsustvo jatrogenih rizika i dobra tolerancija tretmana koji zahtevaju dugo trajanje.

 

Klinička istraživanja i medicinska edukacija iz ove oblasti

Homotoxikologija je već sastavni deo Konvencionalne medicine u velikim zdravstvenim centrima u svetu, naročito u Nemačkoj. Brojne naučne studije potvrdjuju efikasnost i bezbednost antihomotoxičnog lečenja.

U cilju upoznavanja sve većeg broja lekara sa teorijskim i praktičnim osnovama Homotoxikologije, Heel godišnje sponzoriše više od 1.200 obuka i dopunskog specijalističkog usavršavanja iz ove oblasti u svetu.

Nažalost, samo u nekoliko zemalja, medicinski fakulteti državnih i privatnih univerziteta nude poslediplomsku specijalizaciju u Bioregulatornoj medicini i Homotoxikologiji. Verujemo da će se ovakvo stanje i odnos prema svim novim metodama u medicini veoma brzo promeniti.

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2021 AkuDoktor. Sva prava zadržana.