Program za obolele od malignih bolesti

 

Sve maligne bolesti su metaboličke bolesti, koje nastaju kao rezultat poremećaja stvaranja energije u ćelijama.
Kada se ćelije guše, moraju da promene svoj metabolizam, da bi mogle da stvore energiju.

- Kombinacija tretmana koje koristimo služe kao dugoročna podrška obolelim pacijentima.

- Uključuje se na bilo kom nivou konvencionalnih tretmana raka, bez obzira da li se radi o radioterapiji i/ili hirurškom tretmanu.

*Pacijente koji su prošli kroz nekoliko ciklusa hemioterapije i radioterapije ne primamo na ove tretmane, usled izuzetno narušenog opšteg zdravstevnog stanja i oštećenja svih organskih sistema na celularnom nivou, izazvanih terapijom citostaticima i radioterapijom.*


Cilj ovog programa je:

  • da se promeni energetki supstrat u ćelijama

  • da ponudi pacijentima adekvatan i bezbedan tretman simptoma same bolesti i/ili simptoma trovanja nastalih konvencionalnim načinom lečenja.

  • da se ojača funkcija imunog i hormonalnog sistema, vrati homeostaza i uravnoteženost mikrouslova u tkivima obolelog

  • detox organizma

  • da se pacijent ojača psihički i emotivno i osposobi za samo-kontrolu bolesti.

 

Tretmani koje nudimo:
 

- Homotoksikologija
- Detoksifikacija
- Herbalni preparati
- Promena načina ishrane
- Homeopatska Organoterapija
- Nutritivna terapija
- Medicinske Gljive
- Iscador i Salvestrol terapije

- Ortomolekularni preparati
- Povremeno i tretmani akupunkture.

 

Dužina trajanja - neograničeno, zbog ozbiljnosti same bolesti i dugoročnog praćenja pacijenta.

                  
UBACITE NOVU VARNICU ŽIVOTA U SEBE UZ NAŠU POMOĆ

"Svako bi trebalo da posmatra svoje telo kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo neopisive lepote, i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, i misao čak, može da je povredi."

NIKOLA TESLA (1856-1943) 

VAŽNE NAPOMENE: 
Sve informacije koje se nalaze na ovom website-u:
- su samo opšte informacije, 
- ne predstavljaju medicinski savet za korisnike ovog website-a, i
- svako od korisnika ovog website-a bi trebalo da se lično konsultuje isključivo sa doktorom koji je upoznat sa detaljima vezanim za njihovo stanje i sa specifičnostima njihovog slučaja.


Copyright © 2009 - 2021 AkuDoktor. Sva prava zadržana.